Orlando

På sidene nedenfor er det gitt eksempler på opplevelser og aktiviteter du kan foreta deg i Orlando. For å utvide oversikten ytterligere og kanskje finne dine egne spesialinteresser så er det en gratis norsk app www.stay.com som gir en god oversikt. Den kan lastes ned til mobil også med et offline kart over Orlando. Kan også brukes på PC.

Link til www.stay.com/Orlando