bestilling

Bestillingsskjema

  • Hvis det er noen I selskapet som har spesielle behov så vennligst beskriv disse.
  • Våre leiebetingelser må leses og innsending av utfylt bestillingsformular bekrefter at disse er akseptert.
 

Verification

Når du har avtalt pris og tidsrom med eier så kan du lese leiebetingelsene her.

Last ned og fyll ut bestillingsformularet som du sender til eier email: pag@hotmail.no

BOOKING FORM-NO

BOOKING FORM-NO-PDF

Leiebetingelser

Vilkår og betingelser
Kontrakten for leie av ” Lakeside Orlando Villa” er basert på de vilkår som fremgår nedenfor.
Betaling av depositumet bekrefter at du aksepterer disse vilkårene.

BESTILLING OG BETALING
De avtalte leiedatoer vil bli reservert for en periode på 48 timer.

Innen 48 timer etter bestilling skal det sendes et depositum på $ 300/NOK1800 – som ikke- er refunderbart ved en avbestilling.

Det er viktig at du informerer oss så snart ditt depositum har blitt sendt, slik at reservasjonen opprettholdes. Hvis depositum ikke er betalt innen 48 timer, kan utleier foreta en alternativ utleie.

Resterende del av leiekostnaden betales i sin helhet tre måneder før starten av leieperioden. Enhver bestilling foretatt innen 3 måneder etter oppstart av leieperioden krever at betaling gjøres i sin helhet ved bestilling. Det er et gebyr for betaling med kort (PayPal), men kan også foretas avgiftsfritt til norsk bankkonto.

Et sikkerhetsdepositum på $300/1800 NOK som kreves for alle reservasjoner og skal betales sammen med den endelige betalingen 3 måneder før leieperioden. Dette depositumet vil bli refurndert innen 5-7 hverdager etter avreise fra eiendommen etter en tilfredsstillende inspeksjon av villaen av vårt ”USA Management”

Den som foretar bestillingen bekrefter at han eller hun er autorisert til å akseptere disse vilkårene på vegne av alle personer som bor i villaen.

Den som foretar bestillingen må være medlem av selskapet som bor i villaen og må være 25 år eller eldre.

Leietaker må aksepterer følgende:

  • Å betale for eventuelle ødeleggelser, tap eller skade på eiendommen, dets tilbehør og inventar uansett årsak, i løpet av leieperioden. Disse kostnadene er ikke begrenset til verdien av depositumet.
  • At glass er ikke tillatt i bassengområdet av sikkerhetsmessige grunner. I stedet      bør de plastgjenstander som tilbys brukes.
  • Å ta godt vare på eiendommen og forlate den i en ryddig stand ved slutten av      leieforholdet.
  • Å gi eierne og deres agenter rimelig tilgang til eiendommen i løpet av leieperioden, for å utøve nødvendig kontroll og vedlikehold (eks. ukentlig rengjøring av      basseng)
  • Ikke tillate andre å bo i huset enn dem som er nevnt i bestillingsformularet      uten uttrykkelig samtykke fra eierne.  Maksimalt antall personer som er tillatt å bo i huset er 8 personer (pluss baby hvis i barneseng / krybbe)  Det tillates ikke fremleie av boligen.

FORSIKRING OG ANSVAR
Det er leietakers ansvar å sørge for alle er godt beskyttet av forsikring, spesielt for kansellering, løsøre og medisinsk dekning. Det anbefales sterkt en all- inklusive ferie forsikring.

Ingen krav kan gjøres mot eierne eller administrative agenter for ulykker, tap eller skade uansett årsak.  Eierne eller agenter aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av bruk av eiendommen. Barn tillates ikke i å være i basseng- eller spa-området uten tilsyn. De tilgjengelige reglene for bruk av svømmebassenget må følges under oppholdet.

ANKOMST OG AVREISE
Ankomst til villaen er normalt etter 16:00 og du blir bedt om å forlate den innen kl 10 om morgenen for avreise. Dette er for å sikre at villaen er ren og klar for din ankomst, og også for familien som kommer etter deg. Vi vil prøve om mulig å imøtekomme tidlig ankomst eller sen avreise med forutgående varsel, men kan ikke garantere dette.

Det er en kodet dørlås til ytterdøren og du får tilsendt koden noen dager før adkomst fra vårt management slik at du kan dra direkte til huset.

Kunden må straks underrette Nordic Property Management om eventuelle feil og mangler som er oppdaget i hjemmet etter innsjekking. Nordic’s ledelse vill prøve å rette opp feil innen 24-48 timer uten store ulemper for kunden.

FORCE MAJEURE
I tilfelle at huset ikke er tilgjengelig av grunner utenfor eierens kontroll, vil all betalt leie bli refundert i sin helhet. Leietaker skal ikke ha ytterligere krav mot eierne.

Alternativt så vil eierens Management gjøre alt for å kunne tilby leietakeren en sammenlignbar eiendom.

Eierne aksepterer ikke noe ansvar for krigshandlinger, naturskader, brannskader, Storm-skader eller sivile handlinger eller lignende som oppstår under leieperioden, og som kan ha en skadelig effekt på leietaker og andre gjester.

Eierne aksepterer ikke ansvar for tilstrekkelig basseng- og spa-oppvarming når utetemperaturen synker under 55 grader Fahrenheit. Elektriske varmepumper opererer ikke effektivt under denne temperaturen er derfor utenfor eiers kontroll.

AVBESTILLING
Dersom leietaker ønsker å kansellere bestillingen, bør beskjed om dette gis så snart som mulig.

Hvis eier/Management ikke klarer å skaffe alternativ utleie, så blir refundert beløp følgende:

  • Avbestilling 3 måneder før starten av leieperioden: All innbetaling unntatt depositum refunderes.
  • Avbestilling  2-3 måneder før starten av leieperioden: 50 % av leiekostnad, pluss      administrasjonsgebyr
  • Avbestilling  mindre enn 2 måneder før start av leieperioden: Ingen refusjon

Beløp som refunderes kan avhengig av betalingsmåte bli fratrukket et transaksjonsgebyr (bank/PayPal)

Hvis en full-pris erstatning oppnås så vil betalt leiesum bli tilbakebetalt med fradrag av depositum og et mindre gebyr for ekstra arbeid. Hvis et alternativt leieforhold aksepteres til en lavere pris må utleier ta hensyn til dette ved tilbakebetaling.

UTILGJENGELIGHET                                                                                                                                        Hvis det skulle oppstå det usannsynlige tilfellet at eiendommen du reserverer skulle bli utilgjengelig på grunn av omstendigheter ute av kontroll for eier/forvaltningsselskap vil det bli gjort alle forsøk på å flytte  reservasjonen til en sammenlignbar eiendom. Dette vil kreve ny dokumentbehandling.xxxxxxxxxx

Betaling av depositumet bekrefter at du aksepterer disse vilkårene